Знаходження молекулярної формули сполуки за рівнянням хімічної реакції

Знаходження молекулярної формули сполуки за рівнянням хімічної реакції

ВуглеводніОксигенвмісні органічні сполукиНітрогенвмісні органічні сполуки

Алкани

.
1. У результаті спалювання  448  л  алкану  утворилось 134,4 л вуглекислого газу (н.у.). Встановіть формулу сполуки. (С3Н8)
2. На спалювання 22,4 л алкану витрачається 78,4 л кисню (н. у.). Визначить формулу вуглеводню. (С2Н6)
3. Об’єм кисню, що витрачається на спалювання 22,4 л алкану, на 89,6 л більший, ніж об’єм вуглекислого газу, що утворюється при цьому (н.у.). Встановіть формулу сполуки. (С7Н16)
4. Об’єм карбон(ІV) оксиду, що утворився при спалюванні 22,4 л алкану, на 112 л менший ніж об’єм кисню, що витрачається при цьому (н.у). Знайдіть формулу алкану. (С9Н20)
5. При пропусканні над розжареним вугіллям карбон(ІV) оксиду, добутого спалюванням 2,24 л алкану, одержали 13,44 л карбон(ІІ) оксиду (н.у). Встановіть формулу сполуки, якщо вугілля було в надлишку, а масова частка виходу продуктів реакції складала 100%. (С3Н8)

..

Алкени

.
1. Алкен масою 4,2 г приєднує 16 г брому. Знайдіть молекулярну формулу сполуки, складіть структурну. (С2Н4)
2. Етиленовий вуглеводень масою 5,6 г приєднав 4,48 л гідроген хлориду (н.у.). Знайдіть молекулярну формулу сполуки. (С2Н4)
3. Алкен масою 16,8 г приєднує 6,72 л гідроген броміду (н.у.). Знайдіть молекулярну формулу сполуки, складіть структурну формулу. (С4Н8)
4. Алкен масою 2,8 г приєднав 2,24 л хлору (н.у.). Знайдіть молекулярну формулу сполуки. (С2Н4)
5. Визначте формулу етиленового вуглеводню, якщо 7 г його знебарвлюють 80 г бромної води з масовою часткою брому 20%? (С5Н10)
6. Алкен масою 7 г приєднує бромоводень, об’єм якого дорівнює об’єму метану масою 2 г (н.у.). Визначте формулу алкену. (С4Н8)
7. На спалювання 11,2 л етиленового вуглеводню витрачається 33,6 л кисню (н.у.). Встановіть формулу сполуки. (С2Н4)

..

Алкіни

.
1. Ацетиленовий вуглеводень масою 4 г повністю прореагував із 4,48 л хлороводню (н.у.). Знайдіть молекулярну формулу сполуки. (С4Н6)
2. Алкін масово 6,8 г повністю прореагував із 32 г брому. Встановіть молекулярної формулу сполуки. (С5Н8)
3. Алкін масою 2,7 г повністю прореагував із 2,24 л бромоводню (н.у.). Знайдіть молекулярну формулу сполуки. (С4Н6)
4. Вуглекислого газу, що виділився при спалюванні 0,25 моль ацетиленового вуглеводню (н.у.), вистачило на утворення 100 г кальцій карбонату. Виведіть формулу вуглеводню. (С4Н6)
5. Вуглекислий газ, що виділився при спалюванні 0,25 моль ацетиленового вуглеводню, пропустили через розжарене вугілля. При цьому утворилось 33,6 л (н.у.) карбон(ІІ) оксиду. Назвіть формулу вуглеводню. (С3Н4)

..

Арени

.
1. На спалювання гомолога бензену кількістю речовини 1 моль  кисню витрачається на 23,4 л (н.у.) більше, ніж утворюється при цьому вуглекислого газу. Визначте формулу вуглеводню. (С7Н8)
2. При спалюванні ароматичного вуглеводню кількістю речовини 1 моль утворилась вода кількістю речовини у 2,5 рази меншою від кількості речовини кисню, витраченого на спалювання. Визначте формулу сполуки. (С6Н6)

..

Спирти
Альдегіди
Карбонові кислоти
Аміни
Амінокислоти