Визначення масової або об’ємної частки виходу продукту реакції від теоретично можливого

Визначення масової або об’ємної частки виходу продукту реакції від теоретично можливого

ВуглеводніОксигеновмісні речовиниНітрогеновмісні речовини
Алкани
Алкени
Алкіни
Арени
«]
Спирти
Альдегіди
Карбонові кислоти
1. Нітробензен масою 85,0 г, масова частка домішок в якому становить 7%, відновили до аніліну (феніламіну). Вихід аніліну становив 85%. Визначте масу одержаного аніліну. (50,8 г)