Тест «Загальна хімія»

Тест "Загальна хімія"

Тест складається з 47 завдань, за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з теми “Загальна хімія”.

Тест містить

30 завдань з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
4 завдання на встановлення відповідності, яке оцінюється в 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари;
6 завдань на встановлення правильної послідовності, кожне з яких оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестові бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність всіх понять, 2 бали, якщо правильно вказано перше та останнє поняття, 1 бал, якщо правильно вказано перше або останнє поняття, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
7 завдань відкритої форми з короткою відповіддю, під час розв’язання яких треба вписати числовий результат. За виконання завдання цієї форми можна отримати 0 або 2 бали.
Максимально можливий бал за правильно виконаний тест – 78 балів.

Після проходження тесту Ви побачите частку вашого балу від максимально можливого.

Бажаю успіхів!