Тест з неорганічної хімії 2

Тест з неорганічної хімії № 2

Тест складається з 27 завдань, за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з теми “Неорганічна хімія”.

Тест містить

22 завдання з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
2 завдання на встановлення відповідності, яке оцінюється в 1, 2, 3 або 4 тестові бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари;
3 завдання відкритої форми з короткою відповіддю, під час розв’язання яких треба вписати числовий результат. За виконання завдання цієї форми можна отримати 0 або 2 бали.
Максимально можливий бал за правильно виконаний тест – 38 балів.

Після проходження тесту Ви побачите частку вашого балу від максимально можливого.

Бажаю успіхів!