Пробне ЗНО 2017

Пробне ЗНО 2017

Тест містить 50 завдань. 

34 завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;

6 завданнь  на встановлення відповідності, яке оцінюється в 1, 2,  3 або 4 тестові бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари;

2 завдання на встановлення правильної послідовності, яке оцінюється в  3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій/дій; бали, якщо правильно вказано першу й останню події/дії; 1 бал, якщо правильно вказано або першу, або останню подію/дію;  балів за завдання, якщо неправильно вказано першу й останню події/дії, або відповіді на завдання не надано;

8 завданнь відкритої форми з короткою відповіддю, кожне таке завдання оцінюється в  0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді не надано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 80.