Полімери

 Програма ЗНО   

Особи, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти, повинні знати
Поняття про полімер, мономер, елементарну ланку, ступінь полімеризації.
Класифікацію високомолекулярних речовин; способи синтезу високомолекулярних речовин; будову і властивості полімерів; термопластичні полімери і пластмаси на їх основі; поняття про натуральні і синтетичні каучуки, синтетичні волокна; значення полімерів у суспільному господарстві та побуті.
повинні вміти
     Класифікувати полімери за шляхом одержання (природні, штучні, синтетичні); відношенням до нагрівання термопластичні, термореакційні); будовою (лінійні, розгалужені, сітчасті).
Складати рівняння реакцій полімеризації з утворенням найважливіших полімерів (поліетилену, поліпропілену, полістирену, полівінілхлориду, тефлону, фенолформальдегідних смол, поліізопрену, полібутадієну, капрону, лавсану).
Розрізняти способи утворення високомолекулярних сполук (реакції полімеризації та поліконденсації).
Порівнювати властивості природних (бавовна, льон, шовк, вовна), штучних (штучний ацетатний і віскозний шовк) та синтетичних волокон (капрон, лавсан).
Установлювати зв’язки між властивостями та застосуванням полімерів.

      Тест      

 1. Укажіть синтетичне волокно
А  вовна            Б  бавовна          В  віскоза          Г  капрон
2. Яку речовину застосовують як мономер для добування полібутадієнового каучуку?
А  СН3 – СН2 – СН2 – СН3                           Б  СН3 – СН = СН – СН3
В  СН2 = СН – СН = СН2                             Г  СН2 = СН – СН2 – СН3
3. Укажіть формулу мономеру для синтезу полівінілхлориду
поливинил
4. Укажіть хімічну формулу мономеру, з якого добувають поліетилен
А  С2Н2        Б  С2Н4        В  С3Н4        Г  С3Н6
5. Укажіть формулу полістирену (полістиролу)
А  [– CH2 – CH = CH – CH2 –]n
Б  [– CH2 – CH2 –]n
В  [– CH2 – CH(CH)3–]n
Г  [– CH2 – CH(C6H5) –]n
5. Установіть відповідність між потребами автомобілебудування і досягненнями у галузі хімії, що сприяють розвитку автомобілебудування
Потреби автомобілебудування
1  амортизаційне покриття коліс
2  якісне пальне
3  боротьба із корозією сталі
4  покриття для сидінь
Досягнення у галузі хімії
А  гідроліз естерів
Б  вулканізація каучуку
В  полімеризація вінілхлориду
Г  крекінг нафти
Д  гальваностегия