Хімія 9 клас (профільний рівень)

Тема 1. Розчини

Тема 2. Електролітична дисоціація

Тема 3. Окисно-відновні й електрохімічні процеси

§ 3.1. Ступінь окиснення

Після вивчення теми ви зможете

 • пояснювати сутність ступеня окиснення,
 • обчислювати ступінь окиснення елементів,
 • складати  формули речовин за ступенями окиснення атомів.

На сторінку «Ступінь окиснення»

§ 3.2. Окисно-відновні реакції

Після вивчення теми ви зможете
 • наводити приклади  окисно-відновних реакцій,
 • розрізняти окисно-відновні реакції та реакції без змiни ступеня окиснення;
 • обґрунтовувати склад продуктів окисно-відновних процесів.

На сторінку «Окисно-відновні реакції»

§ 3.3. Окисники й відновники

Після вивчення теми ви зможете
 • наводити приклади окисників, відновників, речовин із окисно-відновною подвійністю,
 • прогнозувати окисно-відновні властивості речовин.

На сторінку «Окисники й відновники»

§ 3.4. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

Після вивчення теми ви зможете
 • складати рівняння окисно-відновних  реакцій на основі електронного балансу.

На сторінку «Складання рівнянь окисно-відновних реакцій»

§ 3.5. Електроліз розплавів електролітів

Після вивчення теми ви зможете
 • пояснювати суть електролізу,
 •  обґрунтовувати  склад  продуктів, що утворюються  на катоді і аноді під час електролізу розплавів солей і лугів,
 • складати рівняння реакцій електролізу розплавів електролітів.

На сторінку «Електроліз розплавів електролітів»

§ 3.6. Електроліз водних розчинів електролітів

Після вивчення теми ви зможете
 •  обґрунтовувати  склад  продуктів, що утворюються  на катоді і аноді під час електролізу розчинів кислот, солей і лугів,
 • складати рівняння реакцій електролізу розчинів електролітів.

На сторінку «Електроліз водних розчинів електролітів»

§ 3.7. Закони Фарадея

Після вивчення теми ви зможете
 • пояснювати закони Фарадея;
 • обчислювати масу речовин (об’єм газу), що виділяються на електродах, силу струму і час електролізу.

На сторінку «Закони Фарадея»

§ 3.8. Гальванічний елемент

Після вивчення теми ви зможете
 • наводити приклади хімічних джерел струму;
 • пояснювати суть електродного потенціалу та роботу гальванічного елемента.

На сторінку «Гальванічний елемент»

Тема 4. Хімічні реакції та закономірності їх перебігу

§ 4.1. Класифікація хімічних реакцій

Після вивчення теми ви зможете
 • розрізняти реакції сполучення, розкладу, заміщення,
 • класифікувати реакції за різними ознаками.

На сторінку «Класифікація хімічних реакцій»

§ 4.2. Енергетика хімічних реакцій

Після вивчення теми ви зможете
 • наводити приклади ендо- та екзотермічних реакцій,
 • складати термохімічні рівняння реакцій,
 • пояснювати суть закону збереження енергії, перетворення енергії під час хімічних реакцій, суть поняття ентальпії, закону Гесса,
 • проводити термохімічні обчислення, в тім числі пов’язані з використанням закону Гесса.

На сторінку «Енергетика хімічних реакцій»

§ 4.3. Хімічна кінетика

Після вивчення теми ви зможете
 • наводити приклади ланцюгових, каталітичних і некаталітичних, реакцій;
 • пояснювати суть швидкості реакції, закону діючих мас, енергетичного бар’єру, енергії активації, каталізу,
 • обґрунтовувати залежність швидкості реакції від  різних факторів;
 • робити висновок про вплив різних факторів на швидкість хімічної реакції,
 • обчислювати швидкість хімічних реакцій.

На сторінку «Хімічна кінетика»

§ 4.4. Хімічна рівновага

Після вивчення теми ви зможете
 • наводити приклади оборотних і необоротних реакцій;
 • пояснювати суть хімічної рівноваги, принципу Ле Шательє;
 • обґрунтовувати залежність швидкості реакції від різних факторів; порушення хімічної рівноваги в результаті зміни концентрації, тиску, температури;
 • робити висновок про вплив різних факторів на зсув хімічної рівноваги.

На сторінку «Хімічна рівновага»