Галогени (10 клас, профільний рівень)

Розділ ІІ. Неметалічні елементи та їхні сполуки

Тема 2. Елементи VІІ-А групи (галогени)

§2.1. Загальна характеристика елементів VІІ-А групи. Поширеність їх у природі.

Після вивчення теми ви зможете

 • характеризувати елементи-галогени за місцем у періодичній системі та будовою атома, поширеністю у природі;
 • наводити приклади основних природних сполук галогенів та їх родовищ в Україні;
 • складати електронні та графічно-електронні формули атомів галогенів;
 • порівнюєвати елементи галогени за їхнім положенням в періодичній системі і будовою атомів;
 • обґрунтовувати місце в періодичній системі, валентність і ступені окиснення Гідрогену.

Почати вивчення теми «Загальна характеристика галогенів»

§2.2. Хлор як проста речовина.

При вивченні цього параграфу ви дізнаєтесь про склад молекули, будову речовини, фізичні властивості та способи добування хлору.

Після вивчення теми ви зможете

 • характеризувати фізичні властивості  та способи добування хлору;
 • складати рівняння та схеми електронного балансу відповідних хімічних реакцій.

Почати вивчення теми «Хлор як проста речовина»

§2.3. Хімічні властивості хлору.

Після вивчення теми ви зможете

 • характеризувати хімічні властивості хлору, практичне значення хлору, його вплив на довкілля;;
 • складати рівняння та схеми електронного балансу відповідних хімічних реакцій;
 • пояснювати сутність ланцюгових реакцій на прикладі взаємодії хлору з воднем;
 • дотримуватися правил безпечного поводження з хлорною водою.

Почати вивчення теми «Хімічні властивості хлору»

Пройти тест «Хлор як проста речовина»

§2.4. Гідроген хлорид.

Після вивчення теми ви зможете

 • характеризувати фізичні властивості  та способи добування гідроген хлориду;
 • складати рівняння та схеми електронного балансу відповідних хімічних реакцій.

Почати вивчення теми «Гідроген хлорид»

§2.5. Хлоридна кислота.

Після вивчення теми ви зможете

 • характеризувати фізичні та хімічні властивості хлоридної кислоти;
 • складати рівняння відповідних хімічних реакцій та схеми електронного балансу окисно-відновних реакцій;

Почати вивчення теми «Хлоридна кислота»

Пройти тест «Гідроген хлорид і хлоридна кислота»

§2.6. Хлориди. 

При вивченні цього параграфу ви дізнаєтесь про розчинність хлоридів у воді, якісну реакцію на хлорид-іони та застосування хлоридної кислоти та хлоридів.

Почати вивчення теми «Хлориди»

§2.7. Фтор, бром і йод.

При вивченні цього параграфу ви  порівняєте фізичні і хімічні властивості простих речовин галогенів, дізнаєтесь про якісні реакції на бромід-, йодид-іони, йод, застосування сполук Флуору, Брому та Іоду, біологічне значення галогенів.

Почати вивчення теми «Фтор, бром і йод»

§2.7. Розрахункові задачі з теми «Галогени».

 

Проблема охорони довкілля від забруднення сполуками Хлору.